Ceník

  • Pracovně lékařská prohlídka do zaměstnání                       500 kč

  • Vydání, obnovení, rozšíření řidičského průkazu                   400 kč

  • Vydání, obnovení, rozšíření zbrojního průkazu                     400 kč

  • Vystavení průkazu pracovníka v potravinářství                    200 kč

  • Aplikace očkovací látky (pokud není hrazeno pojišťovnou   250 kč

  • Vyplnění komerčního formuláře (úraz, bolestné atd.)          400 kč jedna A4

  • Výpis ze zdravotní dokumentace                                            200 kč

  • Očkování proti klíšťové encefalitidě jedna aplikace              1000 kč

  • Očkování proti chřipce samoplátce dle očkovací látky         500kč